Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • borverseny
  borverseny
 • Repce
  Repce
 • marcius2
  marcius2
 • marcius1
  marcius1
 • marcius4
  marcius4
 • prilis1
  prilis1

Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlanok értékesítésére (2024.06.)

Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Vértesboglár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Címe: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3.

Képviselője: Sztányi István polgármester

Tel.: +36-22-582-310

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 707578

Adószáma: 15364452-2-07

Bankszámlaszám: 11736020-15364452

2. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok magánszemély részére, saját lakás/lakóház építése céljából történő értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós, titkos.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlanok adatai:

helyrajzi szám

művelési ág

terület (m2)

az ingatlan minimális nettó ára

(Ft.-)

az ingatlan minimális bruttó ára (Ft.-)

286/49

beépítetlen terület

1151

4 350 000

5 524 500

286/51

beépítetlen terület

1420

5 360 000

6 807 200

5. Pályázati biztosíték:

A pályázatot kiíró pályázati biztosítékot kér, melyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles pályázó megfizetni Vértesboglár Község Önkormányzata nevén az OTP Baknál vezetett 11736020-15364452-00000000 számlaszámra. A pályázati biztosíték összege a megajánlott vételár 10 %-a.

A pályázati biztosíték összege a vételárba beszámításra kerül.

Amennyiben pályázó a vételi szándékától az értékesítésről történő Képviselő-testületi döntést követően eláll, úgy a megfizetett biztosíték összegét elveszíti.

6. Pályázati feltételek:

A 4. pontban megjelölt építési telekre az a magánszemély pályázhat saját lakás/lakóház építése céljából, aki önálló háztartásban él és vállalja, hogy az Önkormányzat javára az ingatlanra 10 évre a beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre. Egy pályázó több, maximum 2 (kettő) telekre is benyújthatja pályázati ajánlatát.

A pályázat szempontjából önálló háztartásnak kell tekinteni, aki egyedülálló és önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy akik érzelmi és gazdasági életközösségben (élettársi vagy házastársi közösségben) egy családban élnek.

A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki igazolja, hogy az állammal, továbbá Vértesboglár Község és a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzattal szemben köztartozása, továbbá bármilyen jogügyletből eredő lejárt tartozása nincs. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A pályázati eljárásban nem vehet részt olyan pályázó, akinek korábbi eljárásban tett vételi ajánlatát a Képviselő-testület elfogadta, de a döntést követően vételi szándékától elállt.

A pályázati eljárásból ki kell zárni azt a pályázót, aki a biztosíték összegét nem fizette meg.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) Sztányi István polgármester úrnak címezve lehet benyújtani.

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton (Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.). Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, amelynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon az alábbi szövegrészt kérjük feltüntetni:

„Pályázati ajánlat vértesboglári ingatlan megvételére”

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2024. június 24. 12.00 (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig kell beérkezniük).

10. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázat nyertese az az pályázó lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot.

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó adatai a „pályázati ajánlati nyomtatványnak” megfelelően, hiánytalanul kitöltve,

- a pályázónak a nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja a pályázati feltételeket,

- ajánlattevő csatolja a köztartozásmentességét igazoló NAV és a szükséges önkormányzati igazolás(oka)t.

12. A bontás, az elbírálás ideje és a döntés közlése:

A pályázatok bontása 2024. június 25-én Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében történik. A bontás nem nyilvános.

A pályázatokról szóló döntés Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. június 26. napján tartandó zárt ülésén történik.

A pályázaton résztvevőket a pályázat eredményéről a döntést követő 3 napon belül - mailben, illetőleg telefonon értesíti a kiíró.

13. Fizetési mód:

A vételár teljes összegének megfizetése a szerződéskötés előfeltétele.

14. A pályázatra vonatkozóan további információ szerezhető:

Sztányi István polgármester

telefonszám: 06-20-923-8510

15. Egyéb információ:

Az Önkormányzat a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja a pályázati felhívást.

Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra ugyanazon telekre több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, az alábbi szempontok és sorrend alapján kerül kiválasztásra a kedvezőbb ajánlat:

1. A pályázó kiskorú gyermeket nevel saját háztartásában.

Érvénytelen a pályázat amennyiben az alábbiak közül valamelyik teljesül:

- a pályázat nem érkezik be határidőben,

- nem a „pályázati ajánlat nyomtatványon” nyújtják be,

- a minimálisnál alacsonyabb összegű az ajánlat,

- a pályázó nem köztartozásmentes, vagy ezt nem teljeskörűen igazolja.

 

A pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a Vértesboglár 286/51 hrsz-ú ingatlan telekhatárán található a 285 hrsz-ú pince, mely a 286/51 hrsz-ú ingatlan alá nyúlik be.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül is eredménytelenné nyilvánítja, akár ingatlanonként is.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a soron következő legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést.

Az adásvételi szerződés megkötésére az Önkormányzat által megnevezett ügyvéd előtt kerül sor, amelynek költségeit a pályázó (vevő) viseli. Az ügyvédi munkadíj a szerződéskötésre 50.000.-Ft+ÁFA, összesen 63.500.- Ft. Az ügyvédi munka a teljes ügyintézést magában foglalja, beleértve az illetékes földhivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti képviseletet is.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének, valamint a tulajdonjog átruházás egyéb költségei (pl. ügyvédi költségek) a vevőt terhelik.

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, a vértesboglári hirdetőtáblákon, a Vértesboglár ÁMK Művelődési Házban, valamint az Önkormányzat honlapján (www.vertesboglar.hu) kerül közzétételre.

 

 

 

PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY

 

 

 

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 16.00
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 14.30-16.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Borbély Eszter
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Jersey Diána

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.. Telefonszám: (06-22) 354 332
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Katonka Ágnes
 

Fogászati szakrendelés: dr. Zöld Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 14.00-20.00, kedd, péntek 08.00-14.00

 
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

 

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito