Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • borverseny
  borverseny
 • Repce
  Repce
 • marcius2
  marcius2
 • marcius1
  marcius1
 • marcius4
  marcius4
 • prilis1
  prilis1

Idegenforgalmi adókötelezettség

 

 TÁJÉKOZTATÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓKÖTELEZETTSÉGRŐL

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelettel

2023. január 1. napjával új adónemként bevezette az idegenforgalmi adót.

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Vértesboglár község illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.

A fizetendő adót a szállásdíjjal együtt a szállásadó, mint adóbeszedésre kötelezett szedi be. A bevételről a vendég részére nyugtát vagy számlát kell kiállítani. A bizonylaton a szállásdíjat és az   

idegenforgalmi adó összegét (IFA) külön sorban kell feltüntetni.

Azadóbeszedésrekötelezettnekazidegenforgalmiadórólatárgyhónapotkövetőhónap tizenötödiknapjáigkelladóbevallást benyújtania.  A bevallási kötelezettsége abban az esetben is terheli az adóbeszedőt, amennyiben adott hónapban idegenforgalmi adó beszedésére nem került sor. A havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére – az Elektronikus Önkormányzati Portálra belépve, „ÜGYINDÍTÁS”-t követően az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően- az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2023.01.01-TŐL)” nyomtatvány szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók, adóbeszedők (gazdálkodók, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok…) elektronikus úton kötelesek az adóbevallást benyújtani.

Papír alapú bevallási nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatnak be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak.

A beszedett idegenforgalmi adót Vértesboglár Község Önkormányzata „Idegenforgalmi adó” beszedési számlaszámára (OTP Bank Nyrt. 11736006-15364452-10510005) kell a beszedést követő hó 15. napjáig az adó beszedőjének megfizetni.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról az „ADÓK, DÍJAK és ILLETÉKEK” befizetése linkre kattintva az adózó az EFER rendszeren keresztül adófizetést is teljesíthet.

A fizetendő idegenforgalmiadótazadóbeszedésrekötelezettakkor istartozikbefizetni,haannak beszedését elmulasztotta.

Az idegenforgalmi adókötelezettség alól mentes:

-a 18. életévét be nem töltött magánszemély,

- a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély,

-  közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

- aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;

-  az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;

- a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

 

Kertészné dr. Tuska Tünde sk.                                                                      

jegyző

 

 

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 16.00
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 14.30-16.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Borbély Eszter
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Jersey Diána

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.. Telefonszám: (06-22) 354 332
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Katonka Ágnes
 

Fogászati szakrendelés: dr. Zöld Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 14.00-20.00, kedd, péntek 08.00-14.00

 
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

 

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito