Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • borverseny
  borverseny
 • Repce
  Repce
 • marcius2
  marcius2
 • marcius1
  marcius1
 • marcius4
  marcius4
 • prilis1
  prilis1

Óvodai beiratkozás a Vértesboglári ÁMK 2023/24 nevelési évre

Óvodai beiratkozás

 • Beiratkozás helye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 1.
 • Beiratkozás ideje:

           2023. 05. 02-án: 8:00- 16:00-ig

           2023. 05. 03-án: 8:00- 16: 00-ig

 • Kapcsolattartó: Csuthi-Metlágel Csilla (intézményvezető)
 • e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ,
 • telefonos elérhetőség: 06 22/354-020

 

Beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók:

Az óvoda felvételi körzete: Vértesboglár Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv óvoda intézmény egységes keretében működési területén gondoskodik az óvodáskorú gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, a speciális nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, s biztosítja a német nemzetiségi nyelvi óvodai nevelést.

• A szülő köteles beíratni az óvodába azt a gyermeket, aki 2023. aug. 31-ig betölti a 3. életévét!

• Be lehet íratni az óvodába azt a gyermeket, aki a felvételtől számítva fél éven belül betölti a 3. életévét.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

Nkt. 8. § (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

Felhívom a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy amennyiben óvodaköteles gyermeke óvodai beíratásáról nem gondoskodik az jogkövetkezménnyel járhat.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Óvodakötelezettség külföldön történő bejelentésének kötelezettsége

20/2012.EMMI rendelet 20. §. (2) „A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az oktatási hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.”

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő nevére kiállított személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedély, regisztrációs igazolás, és a szülők munkáltatói igazolása

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2023. május 26- ig írásos formában értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a döntés indokolását, illetve a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

Csuthi-Metlágel Csilla, intézményvezető

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 16.00
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 14.30-16.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Borbély Eszter
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Jersey Diána

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.. Telefonszám: (06-22) 354 332
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Katonka Ágnes
 

Fogászati szakrendelés: dr. Zöld Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 14.00-20.00, kedd, péntek 08.00-14.00

 
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

 

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito