Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • foldoraja4
  foldoraja4
 • hovirag
  hovirag
 • marcius4
  marcius4
 • prilis1
  prilis1

Tájékoztató Kéményseprésről

 

2023. 01. 20-tól Fejér vármegye területén – az ország jelentős részével azonos módon – a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: GEK) látja el a kéményellenőrzési és –tisztítási tevékenységet a lakosság körében.

 

Fejér vármegyei ellátási csoport:

-        Elhelyezés:

o   Ügyfélszolgálat: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. szám alatt,

 

-        Hatáskör:

o   1 lakásos lakóingatlanok (nem kötelező a rendszeres kéményseprés, azonban gázfűtésnél 2 évente, szilárd tüzelésnél 1 évente megrendelés alapján térítésmentesen elvégzik, előre egyeztetett időpontban)

o   társasházak (sormunka alapján végzik, kötelezően el kell végeztetni!)

 

Ügyfélszolgálat: 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) 1.1.9.1 menüpont

Jogszabályi háttér:

-        A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: kstv.)

-        A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet)

A Kémény Zrt. nem szűnik meg, de a lakosság felé 2022. 01. 19-ig szolgáltat.

 

Kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás esetén:

A Kéményseprőipari Szerv kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően térítésmentesen 24 órán belül jogszabályban meghatározott helyszíni műszaki vizsgálatot végez. Ennek meghiúsulása esetén a Kéményseprőipari Szerv a helyszíni műszaki vizsgálatot az ingatlan használójának bejelentése alapján előre egyeztetett időpontban végzi el.

 

A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a tűzvédelmi hatóság megkeresésére

·        a) kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás esetén legkésőbb a megkeresés kézhezvételét követő munkanapon,

·        b) az a) pontban meg nem határozott esetben három munkanapon belül, vagy

·        c) a tűzvédelmi hatóság által kitűzött helyszíni ellenőrzés vagy szemle időpontjában elvégzi az égéstermék-elvezető szükség szerinti ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát vagy helyszíni műszaki vizsgálatát.

Égéstermék: tüzelőanyagok elégetésekor keletkező termék, amely lehet gáznemű, folyékony, szilárd vagy ezek keveréke.

Égéstermék-elvezető: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezésben keletkezett égésterméket a tüzelőberendezés égéstermék kiléptetésre szolgáló kivezetésétől a szabadba vezetheti.

Tüzelőberendezés: szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal üzemelő berendezés, amelyben a működés során égéstermék keletkezik.

A kstv. 3. § (4) értelmében a kéményseprő-ipari szerv kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően – a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében – térítésmentesen 24 órán belül jogszabályban meghatározott helyszíni műszaki vizsgálatot végez. Ennek meghiúsulása esetén a kéményseprő-ipar szerv a helyszíni műszaki vizsgálatot az ingatlan használójának bejelentése alapján előre egyeztetett időpontban végzi el.

2. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységet – a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel –

a) a Kormány által jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari szerv) közfeladatként

aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlant, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlant is,

ab) a kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van.

 

A kstv. 5. § (2) bekezdés d) pontja alapján:

az ingatlan használója köteles kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetését azonnal szüneteltetni. ààà

 àààtehát kéménytűz, szén-monoxid szirvárgás esetén a törvény erejénél fogva, külön tiltás nélkül is TILOS az érintett tüzelőberendezés és a hozzá tartozó égéstermék-elvezető üzemeltetése.

A BM rendelet 7. § (6) bekezdése szerint kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás elhárítását követően az égéstermék-elvezetőt csak helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismét üzembe helyezni. A helyszíni műszaki vizsgálat eredményéről szóló szakmai nyilatkozatot a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó lekésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.

 

További tájékoztatók, információk:

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

https://fejer.katasztrofavedelem.hu/24277/hirek/272430/pentektol-fejerben-is-a-katasztrofavedelem-kemenyseproi-ellenorzik-a-kemenyeket

 

Székesfehérvár, 2023. február 1.

 

 

T i s z t e l e t t e l :

 

 

 

 

Sallai László tű. alezredes sk.

kirendeltségvezető

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 12.00 és 12.30-17.30,
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 13.30-17.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Frey Margit
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Pózsáné Kocsis Ildikó

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: nevel(kukac)vbisk.t-online.hu

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.. Telefonszám: (06-22) 354 332
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Gerstner Péter
 

Fogászati szakrendelés: dr. Deres Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 7.00-13.00, kedd, péntek 15.00-20.00, csütörtök 16.00-20.00 2023. április 1-től helyettesíti dr. Bene Szilvia: Hétfő: 9-12 óráig Kedd: 15-20 óráig Péntek: 15-20 óráig

 
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

Fejérvíz Zrt. vértesboglári telephelye
Bauer János 30-3002-929

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito