Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • borverseny
  borverseny
 • Repce
  Repce
 • marcius2
  marcius2
 • marcius1
  marcius1
 • marcius4
  marcius4
 • prilis1
  prilis1

Álláslehetőség (ÁMK igazgató)

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vértesboglár Általános Művelődési Központ

ÁMK Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezető megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2022. augusztus 16. - 2027. augusztus 15.-ig

 

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 1.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményi tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmenetelei rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendeletben, a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra, a közművelődési alapszolgáltatások, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben foglaltakra és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, valamint fenntartói döntések szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-        Magyar állampolgárság,

-        Cselekvőképesség,

-        Büntetlen előélet

-        Főiskolai végzettség, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, illetve a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30) EMMI rendelet 1. melléklete alapján meghatározott végzettség és az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése,

-        Óvodapedagógus – munkakörben szerzett 5 év szakmai tapasztalat,

-        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-        3 hónappróbaidő vállalása,

-        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        Vezetői gyakorlat - Legalább 5 év vezetői tapasztalat

-        Német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség

-        Német nyelvből felsőfokú C típusú nyelvvizsga – tárgyalási szintű nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        Fényképes, szakmai önéletrajz,

-        Az intézmény vezetésére vonatkozó pedagógiai-művelődési program, fejlesztési elképzelések,

-        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,

-        Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

-        Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sztányi István polgármester nyújt, a 0620/9238-510 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

-        Postai úton, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének címére történő megküldésével (8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.). Kérjük a borítékra feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: Vbog/12/2022, valamint a beosztás megnevezését: „Vértesboglár Általános Művelődési Központ Igazgató

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázókat és véleményezi a pályázatokat.

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan időre jön létre. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21./A § (1) szerint a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor – a (4) –(5) bekezdésben foglaltak kivételével – három hónap próbaidő megállapítása kötelező.

 

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2022. július 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

-        www.vertesboglar.hu

-        www.kozigallas.gov.hu

-        helyben szokásos módon

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 16.00
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 14.30-16.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Borbély Eszter
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Jersey Diána

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.. Telefonszám: (06-22) 354 332
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Katonka Ágnes
 

Fogászati szakrendelés: dr. Zöld Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 14.00-20.00, kedd, péntek 08.00-14.00

 
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

 

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito