Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • foldoraja4
  foldoraja4
 • hovirag
  hovirag
 • marcius4
  marcius4
 • prilis1
  prilis1

Üzlethelyiség kiadó

Pályázati felhívás Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Kossuth utca 101/a. szám alatti Fodrászüzlet bérletére pályázati kiírást tesz közzé a cikkben csatolt részletekkel.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, elbírálásáról Vértesboglár Község Önkormányzata 2020. szeptember 30-ig dönt.

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Önkormányzat tulajdonában álló fodrászüzlet bérlet útján történő hasznosítására

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Kossuth utca 101/a. szám alatti Fodrászüzlet bérletére az alábbi pályázati kiírást teszi közzé.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS FODRÁSZÜZLET BÉRLETÉRE

Az üzlet alapterülete 22,75 m2, mely 1 db üzletrész, 1 db raktár, és mellékhelyiségből áll. Az üzlethelyiség minimális havi bérleti díja bruttó 30.000,- Ft

A helyiség a jelenlegi állapotában kerül bérbeadásra a pályázat elbírálását és a bérleti szerződés aláírását követően. A bérlő a pályázatban meghatározott hasznosítás megvalósítása érdekében felújítási munkálatokat saját költségére, és az Önkormányzat engedélyével végezhet.

A pályázat nyertesével Vértesboglár Község Önkormányzata a bérleti szerződést, a szerződés aláírásától számított legfeljebb 5 éves időtartamra köti meg.

A pályázatot postán Vértesboglár Község Önkormányzata címére (8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3.) vagy személyesen Sztányi István polgármester Úrnak átadva lehet beadni. A borítékra kérjük ráírni „Pályázat Fodrászüzlet bérletére”.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a bérlő(k) személyi adatait, (név, szül.hely, anyja neve, lakcíme), vagy vállalkozás adatait,
 • telefon vagy e-mail elérhetőséget,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését, és a szolgáltatóval történő szerződéskötést

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, elbírálásáról Vértesboglár Község Önkormányzata 2020. szeptember 30-ig dönt. A döntéshozatalra (Képviselő-testületi ülés) melyre a pályázók részvételét is várjuk, az esetleges kérdések tisztázása érdekében. (A testületi-ülés időpontjáról levélben értesítjük a pályázókat.)

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 9/2009. (XI.25.) rendelete önkormányzati rendeletében foglaltak irányadóak.

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 12.00 és 12.30-17.30,
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 13.30-17.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Frey Margit
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Pózsáné Kocsis Ildikó

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: nevel(kukac)vbisk.t-online.hu

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.. Telefonszám: (06-22) 354 332
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Gerstner Péter
 

Fogászati szakrendelés: dr. Deres Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 7.00-13.00, kedd, péntek 15.00-20.00, csütörtök 16.00-20.00 2023. április 1-től helyettesíti dr. Bene Szilvia: Hétfő: 9-12 óráig Kedd: 15-20 óráig Péntek: 15-20 óráig

 
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

Fejérvíz Zrt. vértesboglári telephelye
Bauer János 30-3002-929

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito