Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • mtb2
  mtb2
 • mtb1
  mtb1
 • marcius3
  marcius3
 • nyar
  nyar
 • marcius4
  marcius4
 • prilis2
  prilis2

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK VÉLEMÉNYEZÉSE

 

Vértesboglár Község Önkormányzatának, az önkormányzati rendeletek véleményezéséről szóló 8/2012. (IV.18.) alapján kérjük a lakosságot, hogy az alábbi rendelet tervezetet véleményezni szíveskedjenek.

A véleményezés kifüggesztésére 2018. október 10. - 2018. október 25. között kerül sor. Véleményét kérjük, hogy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre szíveskedjenek megküldeni, vagy keddi napon a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Vértesboglári Kirendeltségén (Műv.Ház) leadni.

 

Tóth Jánosné sk.

címzetes főjegyző

 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2018. (…….) önkormányzati rendelete

a gépjárművek parkolásának biztosításáról

 

Vértesboglár KözségÖnkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. Általános és értelmező rendelkezések

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vértesboglár a helyi építési szabályzat szerinti belterületének közterületeire.

 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1.      parkolóhely: Az 1. §-ban meghatározott közterület útburkolati jellel, jelzőtáblával vagy anélkül, egyéb alkalmas módon a tulajdonos által vagy a tulajdonos jóváhagyásával a gépjárművel történő várakozásra kijelölt része;

2.      út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület;

3.      út határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló – külső széle;

4.      út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet.

(2) E rendelet alkalmazása során használt, az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat a közúti közlekedésről szóló törvényben és a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint kell értelmezni.

2. A parkolóhelyek üzemeltetése

 

3. § Az önkormányzat - közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatás nyújtása nélkül - a parkolóhelyek járműközlekedésre és gépjárművel történő várakozásra alkalmas állapotáról és tisztántartásáról gondoskodik.

 

4. § A parkolóhelyeket és azok férőhelyeit járműtípusonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

3. Parkolóhelyek és egyéb közterületek használata

 

5. § A parkolóhelyeket ellenszolgáltatás nélkül az 1. mellékletben meghatározottak szerint lehet igénybe venni.

 

6. § (1) Az 1. §-ban meghatározott közterületen – ide nem értve az út területét és a parkolóhelyet – a gépjárművel történő várakozás nem megengedett.

(2) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy kérelemre, indokolt esetben hozzájáruljon a közterület gépjárművel történő várakozás céljára történő igénybevételéhez.

 

 

4. Záró rendelkezések

 

7. § Ez a rendelet 2018. …………….. napján lép hatályba.

 

 

Sztányi István

 

Tóth Jánosné

 
 

polgármester

 

címzetes főjegyző

 

 

 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Vértesboglár, 2018. ….

Tóth Jánosné

címzetes főjegyző

 

1. melléklet

a …/2018. (. .) rendelethez

 

Parkolóhelyek és férőhelyek

 

1. Parkolóhelyek és férőhelyek 3,5 tonnát meg nem haladó gépjárművek számára:

 

 

A

B

1.

Parkolóhely

Férőhely (személygépkocsi) db

2.

Alkotmány utca (műv. ház, temető, orvosi, iskola előtt)

30

3.

Petőfi utca (műv. ház, tűzoltó szertár előtt)

10

4.

Május 1. utca (pincék)

5

5.

Temető melletti pincék

5

6.

Kossuth utca (iskola mellett)

10

7.

Kossuth utca (a templomtól É-ra)

--

8.

Kossuth utca (a templomtól D-re)

10

 

2. Parkolóhelyek és férőhelyek autóbuszok részére:

 

 

A

B

1.

Parkolóhely

Férőhely (jármű) db

2.

Kossuth utca (a templomtól D-re)

1

 

 

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 12.00 és 12.30-17.30,
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 13.30-17.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Frey Margit
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Pózsáné Kocsis Ildikó

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: nevel(kukac)vbisk.t-online.hu

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Gerstner Péter
Fogászati szakrendelés: dr. Deres Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 7.00-13.00, kedd, péntek 15.00-20.00, csütörtök 16.00-20.00
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

Fejérvíz Zrt. vértesboglári telephelye
Bauer János 30-3002-929

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito