Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • Repce
  Repce
 • mtb2
  mtb2
 • mtb1
  mtb1
 • marcius3
  marcius3
 • marcius4
  marcius4
 • prilis4
  prilis4
 • prilis1
  prilis1

ÁMK igazgatói pályázat

Vértesboglár Község Önkormányzata

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vértesboglár Általános Művelődési Központ 
igazgató

ÁMK Igzagató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.12.06-2022.08.15-ig szól -ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Vértesboglári Általános Művelődési Központ magasabb vezetői feladatok ellátása (igazgató). Az ÁMK szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése az irányadó jogszabálykban meghatározott feledatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) meghatározott feladatok ellátása. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, Egyetemi végzettség ,

         Vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

         Szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

         Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Bűntetlen előélet, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 67.§ (1),(2),(6),(9) bek. foglalt nevelési-oktatási intézméynvezetői megbízás feltételeinek való megfelelés, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A.§-a, 6/B.§-, 6/G.§-a 6/K.§-a 7.§-a 19.§-a,22.§-a ; 326/2013.(VIII.30.). Korm. rendelet 21.§-27.§.-a.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,

         Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes szakmai önéletrajz, Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,fejlesztési elképzelések, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, Nyilatkozat arról,hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez továbbításához hozzájárul, Nyilatkozat arról, hogy a pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülés tartása mellett kéri.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sztányi István nyújt, a +3620923-8510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Vértesboglár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8085 Vértesboglár , Alkotmány utca 3. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VB/3-5/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ÁMK igazgató (magasabb vezető).

 

         Személyesen: Sztányi István , Fejér megye, 8085 Vértesboglár , Alktmány utca 3. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az óvodában német nemzetiségi óvodai nevelés folyik, így a Vértesbogár Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményét is be kell szerezni az elbírálás előtt. A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntarja magának jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.vetresboglar.hu - 2017. október 2.

         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. október 2.

         Heyben szokásos szokásos módon - 2017. október 2.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékra feltünteni a pályzati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését:"Vértesboglár Általános Művelődési Központ igazgató"

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vertesboglar.hu honlapon szerezhet.

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 12.00 és 12.30-17.30,
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 13.30-17.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Frey Margit
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Pózsáné Kocsis Ildikó

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: nevel(kukac)vbisk.t-online.hu

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Gerstner Péter
Fogászati szakrendelés: dr. Deres Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 7.00-13.00, kedd, péntek 15.00-20.00, csütörtök 16.00-20.00
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

Fejérvíz Zrt. vértesboglári telephelye
Bauer János 30-3002-929

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito