Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • Repce
  Repce
 • mtb2
  mtb2
 • mtb1
  mtb1
 • marcius3
  marcius3
 • marcius4
  marcius4
 • prilis4
  prilis4
 • prilis1
  prilis1

Beiratkozás a 2017/2018-as tanévre

RocketThemeFelvételi eljárás rend
a Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában működő
általános iskolák első évfolyamára
   a 2017/2018. tanévre

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

                                   • 2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra közöt

                                • 2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között

 

Előzetes feladatok:

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt ad ki a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.1 A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt felvételi körzetekről.2 A tankerület gondoskodik arról, hogy valamennyi általános iskola közzétegye a saját honlapján a felvételi körzetére vonatkozó információkat, továbbá tankerületi szinten az óvodákban és az általános iskolákban kerüljön kifüggesztésre az összes települési iskola és körzete. Azon települések esetében, ahol nincs iskola, a kötelező felvételt biztosító iskoláról a helyben szokásos módon tájékoztassák a szülőket.3 Ennek érdekében a tankerületi igazgató folyamatosan tartson kapcsolatot a települési önkormányzattal. Ha van rá mód, akkor az önkormányzat helyi lapjában, vagy honlapján jelenjen meg, hogy hol lehet pontos információt szerezni a körzethatárokról. A tankerület az intézményvezetőkön keresztül – illetve a közvetlenül a tankerülethez forduló szülők esetében személyesen – gondoskodik a korrekt és teljes körű tájékoztatásról. Ahol sport- és művészeti emelt szintű oktatás folyik, és ehhez az iskolai pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szükséges, az iskolai beiratkozás időpontja előtt azok eredményeiről tájékoztatják a szülőket.4

A beíratással kapcsolatos feladatok:

Az iskola igazgatója gondoskodik a beíratás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.5

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.6

• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.7
  - óvodai szakvélemény
  - járási szakértői bizottság szakértői véleménye9 
  - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.10

•  Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet)

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.11

A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek beiskolázáshoz szükséges adatait.

 1 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)
 2 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1)
 3 2011. évi CXC. törvény 50. § (7)
 4 2011. évi CXC. törvény 50. § (5)
 5 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 12.00 és 12.30-17.30,
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 13.30-17.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Frey Margit
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Pózsáné Kocsis Ildikó

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: nevel(kukac)vbisk.t-online.hu

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Gerstner Péter
Fogászati szakrendelés: dr. Deres Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 7.00-13.00, kedd, péntek 15.00-20.00, csütörtök 16.00-20.00
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

Fejérvíz Zrt. vértesboglári telephelye
Bauer János 30-3002-929

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito