Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • Repce
  Repce
 • mtb2
  mtb2
 • mtb1
  mtb1
 • marcius3
  marcius3
 • marcius4
  marcius4
 • prilis4
  prilis4
 • prilis1
  prilis1

ÁMK igazgató pályázati felhívás

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vértesboglár Általános Művelődési Központ 

ÁMK igazgató

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezető megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2017. május 1. - 2022. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Vértesboglár Általános Művelődési Központ (óvoda) magasabb vezetői feladatok ellátása (igazgató). Az ÁMK szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2016. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

-        Főiskolai végzettség, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

-        Szakmai gyakorlat - 5 év szakmai tapasztalat,

-        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása,

-        vezetői gyakorlat - legalább 5 év vezetői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség

-        német nyelvből felsőfokú C típusú nyelvvizsga – tárgyalási szintű nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        Fényképes, szakmai önéletrajz,

-        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések,

-        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,

-        Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

-        Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sztányi István polgármester nyújt, a 0620/9238-510 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-        Postai úton, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének címére történő megküldésével (8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.). Kérjük a borítékra feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a beosztás megnevezését: „Vértesboglár Általános Művelődési Központ igazgató

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

-        www.vertesboglar.hu

 

-        www.kozigallas.gov.hu

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 12.00 és 12.30-17.30,
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 13.30-17.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Frey Margit
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Pózsáné Kocsis Ildikó

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: nevel(kukac)vbisk.t-online.hu

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Gerstner Péter
Fogászati szakrendelés: dr. Deres Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 7.00-13.00, kedd, péntek 15.00-20.00, csütörtök 16.00-20.00
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

Fejérvíz Zrt. vértesboglári telephelye
Bauer János 30-3002-929

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito