Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • mtb2
  mtb2
 • mtb1
  mtb1
 • marcius3
  marcius3
 • nyar
  nyar
 • marcius4
  marcius4
 • prilis2
  prilis2

Felhívás tűzifa támogatás igénybevételére

Tűzifa támogatás Vértesboglár Község Önkormányzata az idei évben is igényt nyújtott be, és 20 m szociális célú tűzifa támogatás elosztására jogosult a kedvező BM. határozat alapján.

Kérjük a tisztelt érintetteket, akik a cikk további részében leírt szempontok valamelyikének megfelelnek és szeretnének tüzelőt igényelni, azok a kiküldött igénylőlapot töltsék ki és juttassák el a vértesboglári hivatalba a nyitvatartási időben kedden (13.30-17.30), vagy a Csákvári Közös hivatalba a nyitvatartási napok valamelyikén, vagy 6-16 óráig Sztányi István polgármesternek a Kossuth utca 89. sz alatt található telephelyre. Szükség esetén szívesen segítünk a kitöltésben és a jogosultság megállapításában is!

Leadási határidő: december 15.

A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifa szociális juttatásban részesítheti azt a személyt, aki

a) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, vagy

b) rendszeres szociális segélyre jogosult, vagy

c) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

d) rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, vagy

e) önkormányzati segélyre jogosult vagy

f) közgyógyellátásra jogosult, vagy

f) időskorúak járadékára, vagy

g) három vagy annál több gyermeket nevel, vagy

h) ápolási díjra jogosult, vagy

i) adósságkezelési támogatásra jogosult, vagy

j) egyedül élő nyugdíjas, vagy

k) a családsegítő támogatásra javasolja, vagy

l) rendkívüli élethelyzete indokolja és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, 57.000 Ft-ot, egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíjminimum 250%-át, 71.250 Ft-ot nem haladja meg, melyet az utolsó havi kereset kimutatással köteles igazolni. (A kérelemmel együtt beadandó!)

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra a lakásban élő személyek és a háztartások számától függetlenül csak egy jogosultnak állapítható meg. Az azonos ingatlanról érkező több kérelem esetén, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A tűzifa támogatás megítélésénél a rendeletben leírtakon túl az elsődleges szempont a minél több feltétel fennállása, majd a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme. 3. A meghatározott feltétel teljesülésétől függetlenül nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy

a) aki vagy akinek közeli hozzátartozója erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és az elmúlt évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

b) akinek lakóingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem ítélhető meg. Vita esetén környezettanulmányt kell készíteni.

(3) A szociális célú tűzifa nem értékesíthető, másra át nem ruházható. A beadott igényeket a képviselő-testület bírálja el, majd a döntést követően gondoskodik a tűzi fa ingyenes kiszállításáról, lehetőség szerint még december hónapban. Ezért kérjük, hogy a mellékelt igénylő lapokat minél előbb, de legkésőbb a hét végéig szíveskedjenek leadni.

Vértesboglár Község Önkormányzata

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 12.00 és 12.30-17.30,
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 13.30-17.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Frey Margit
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Pózsáné Kocsis Ildikó

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: nevel(kukac)vbisk.t-online.hu

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Gerstner Péter
Fogászati szakrendelés: dr. Deres Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 7.00-13.00, kedd, péntek 15.00-20.00, csütörtök 16.00-20.00
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

Fejérvíz Zrt. vértesboglári telephelye
Bauer János 30-3002-929

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito